Zapowiedzi przedślubne

                    

         ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

 

 

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami

zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Urząd Parafialny.

                                                         Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                                    PROBOSZCZ

Zapowiedź   I -

                 II -

                  

                                                            

                                  

 

                     

                                           

 

                        

                                  

 

                     

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakramentalny Związek Małżeński zamierzają zawrzeć:

 

Kto wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie Sakramentu

Małżeństwa miedzy tymi osobami jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym

miejscowy Urząd Parafialny.