Zapowiedzi przedślubne

                    

         ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

     1. Dominik Kowalski, stan wolny, parafia w Lipianach,

 

     Aleksandra Burdziak, stan wolny, parafia w Szczecinie

 

    2. Piotr Rękawek - stan wolny, parafia w Szczecinie,

        Magdalena Kułak - stan wolny, parafia w Szczecinie

 

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Urząd Parafialny.

                                        Ks. Kanonik Andrzej Stolarski

                                                      PROBOSZCZ

                                                            

 

                                           

 

                        

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakramentalny Związek Małżeński zamierzają zawrzeć:

 

Kto wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie Sakramentu

Małżeństwa miedzy tymi osobami jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym

miejscowy Urząd Parafialny.