Intencje Mszalne  23.02.2020 – 01.03.2020 r.

 

NIEDZIELA – 23 LUTEGO – VII Niedziela Zwykła
  8.00  Dz-bł. w 30 r. ślubu Elżbiety i Ireneusza Szczepkowskich
  9.30  Dz-bł. w 36 r. ur. ks. Marcina
11.00  +Mirosław Kowalski
12.30 Skrzynka +Marian Bubel
18.00  +Andrzej Możdżeń (9 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK – 24 LUTEGO
  7.00  -
18.00 +Edward Pieczonka (5 r. śm.)

WTOREK – 25 LUTEGO
  7.00  - +Iwan Piłaciuk i zm. z jego rodziny
18.00 +Stanisław Zieliński (w rocz. śm.), ++zm. z Rodzin Zielińskich i Kot

ŚRODA – 26 LUTEGO – Środa Popielcowa
  9.00  - +Michał i *Anastazja Sochaccy
16:30 Skrzynka O nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
18.00  1. W pewnej intencji wiadomej Panu Bogu, 2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny, 3. Dziękczynna za zdrowie Lidii, 4. O łaskę zdrowia dla Adama oraz Anny Bednarczyk, 5. O Bł. Boże, łaski, zdrowie, opiekę NMP dla Grażyny i Jej Bliskich oraz dla Izabeli i Bożeny, 6. O potrzebne łaski, zdrowie dla Marii i Mateusza, 7. O Dary Ducha Św. przez wstawiennictwo NMP

CZWARTEK – 27 LUTEGO
  7.00  +Anna Andrzejewska (6 r. śm.), ++z Rodzin Andrzejewskich i Muszyńskich
18.00 +Stefania, +Julia Narożańskie

PIĄTEK – 28 LUTEGO
  7.00  Do Matki Bożej-Patronki Dobrej Śmierci o nawrócenie grzeszników i łaskę dobrej śmierci dla członków Apostolstwa i ich rodzin
18.00  1. +Maria Tymczyszyn (20 r. śm.) i ++zm. z Rodz., 2. +Jan Kuchnicki (30 d. p.p.), 3. +Krystyna Małecka (30 d. p.p.), 4. +Jan Malicki (30 d. p.p.), 5. +Edmund Spławski (22 r. śm.), 6. +Ks. Jan, +Ks. Paweł, +Ks. Eugeniusz, +Marian, ++Kapłani pracujący w naszej Parafii, 7. Dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA – 29 LUTEGO
  7.00  +Marianna Gonczar, ++zm. z Rodz.
18.00 +Danuta Wójcicka (4 r. śm.)

NIEDZIELA – 1 MARCA – I Niedziela Wielkiego Postu
  8.00  +Adolf Dykiert
  9.30  +Kazimiera, Antoni, Leszek Słupińscy, +Teresa Zięgowska
11.00  +Wanda, +Łucja, +Bogusław, +Stanisław Misztal, ++zm. z Rodzin Bąk i Misztal
12.30 Skrzynka +Stanisław Krzysztof Bąblewski
18.00  +Maria, +Józef, +Eugenia Czekaj, ++zm. z Rodz.