Intencje Mszalne  09.02.2020 – 16.02.2020 r.

NIEDZIELA – 9 LUTEGO – V Niedziela Zwykła
  8.00  +Adam (9 r. śm.), +Maria Hippman, ++zm. z Rodzin Hippman, Spychała, Rela
  9.30  +Michał Czak
11.00  +Ryszard Rajkiewicz (7 r. śm.) 
12.30 Skrzynka +Jacek Pieczonka
18.00  +Jan Wołk, ++zm. z Rodzin Wołk i Żylińskich

PONIEDZIAŁEK – 10 LUTEGO - św. Scholastyki
18.00 +Anna, +Karol Obacz

WTOREK – 11 LUTEGO - NMP z Lourdes
18.00 +Alicja Gaj (1 r. śm.)

ŚRODA – 12 LUTEGO
18.00  1. Dz-bł. w int. Jakuba z ok. 18 r. ur. z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB, 2. O Boże bł. i opiekę MB dla Antoniny Gąsowskiej z okazji chrztu św., 3. W int. Zuzanny z ok. urodzin o Boże bł. i opiekę MB, 4. W int. Anny z ok. urodzin o Boże bł. i opiekę MB, 5. O zdrowie kochanej mamy Henryki Kozioł (int. od córki Anny), 6. O zdrowie dla Barbary, 7. O nawrócenie Zofii i Krzysztofa, 8. W pewnej intencji wiadomej Panu Bogu, 9. Dz-bł. w intencji nowoochrzczonego Jana i jego rodziny, 10. O łaskę zdrowia dla Adama oraz Anny Bednarczyk, 11. O Bł. Boże, łaski, zdrowie, opiekę NMP dla Grażyny i Jej Bliskich oraz dla Izabeli i Bożeny, 12. O potrzebne łaski, zdrowie dla Marii i Mateusza, 13. O Dary Ducha Św. przez wstawiennictwo NMP

CZWARTEK – 13 LUTEGO
18.00 +Mariusz Słowiak (int. od Rodziny z Piły)

PIĄTEK – 14 LUTEGO - św. Cyryla i Metodego
18.00  1. +Janusz Lachowski (13 r. śm.), +Longin, +Marzena Lachowscy, +Ludwik +Joanna, +Henryk Przekopowicz, 2. +Stanisław Łyczkowski (12 r. śm.), ++zm. z Rodz. Łyczkowskich, 3. +Zygmunt Krupiński (8 r. śm.), 4. +Jan Stachowicz (w rocz. śm.), ++zm. z Rodz. Stachowicz,  5. +Janina, +Zygmunt, +Jerzy, +Eugeniusz Łukasiewicz, +Stanisława Olszówka, 6. +Wiktoria, +Roman Tytoń, +Stefan Nowaczek, 7. +Elżbieta, +Stefan Konopniccy, +Agata, +Czesław, +Witon Szczechowicz, ++zm. z Rodzin Konopnickich, Szczechowicz, Basińskich, Wierzbickich, Podgórskich, +Artur Polański, +Roman Góra, +Eryka Ambrożewicz, 8. +Bernard (40 r. śm.), +Wanda, +Halina, +Zbigniew Szpakowscy, 9. +Ks. Jan, +Ks. Paweł, +Ks. Eugeniusz, +Marian, ++Kapłani pracujący w naszej Parafii, 10. Dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA – 15 LUTEGO
18.00 +Aniela Bogdanowska (2 r. śm.), ++zm. z Rodz. Bogdanowskich

NIEDZIELA – 16 LUTEGO – VI Niedziela Zwykła
  8.00  +Henryk Szeląg (int. od żony i synów z rodzinami)
  9.30  +Jan (33 r. śm.), +Bronisława, +Władysław Samoćko
11.00  +Elżbieta (11 r. śm.), +Zbigniew (6 r. śm.) Królikowscy
12.30 Skrzynka +Władysław, +Jan Szczęśniak
18.00  +Kazimierz Wołk (1 r. śm.)