ABC Ministranta

POJĘCIA I MODLITWY

Modlitwy

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystapię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuje śłużby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie.
Amen.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby.
Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

MODLITWA LEKTORA

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa,
które mam przekazać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść
Cię ludziom:
w sercu, w dłoniach, na wargach.
Amen.

KOLORY SZAT LITURGICZNYCH

Kolor biały - zawsze symbolizował światło, czystość, niewinność, radość, świąteczny nastrój.

Kolor czerwony - to znak krwi, walki, męczeństwa, a także ognistych języków, pod postacią których Duch Święty zstąpił na zebranych apostołów w Wieczerniku w dniu Zielonych Świąt.

Kolor zielony - oznacza nadzieję, odrodzenie (wiosenna zieleń budzącej się przyrody), milości i sprawiedliwości.

Kolor fioletowy - stosowano pierwotnie zamiast czarnego, który był znakiem żałoby i pokuty. Oprócz żałoby i pokuty, symbolizował skruchę, pokorę oraz godność.

POJĘCIA

 • ALBA - długa, biała szata symbolizująca łaskę chrztu św. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "albus" - biały.
 • CINGULUM - to sznur (pasek) służący do przepasania alby. Przypomina powściągliwość w życiu, którą powinien odznaczać się kapłan.
 • AKOLISTA ŚWIATŁA - ministrant służący ze świecami, latarniami lub pochodniami.
 • CHORALISTA DZWONKÓW - ministrant, który w czasie Mszy Świętej dzwoni dzwonkami i gongiem.
 • MINISTRANT OŁTARZA - ministrant, który w czasie Mszy Świętej służy przy kielichu, patenie, ampułkach, lawaterzu itd.
 • NAWIKULARIUSZ- ministrant służący z łódką.
 • TURYFERARIUSZ- ministrant służący z trybularzem (kadzidłem).
 • KRUCYFERARIUSZ- ministrant niosący krzyż procesyjny.
 • LEKTOR - osoba, której zadaniem jest odczytywanie czytań, modlitw powszechnych i innych tekstów w czasie zgromadzenia liturgicznego.
 • PSAŁRZYSTA - osoba, której zadaniem jest śpiewanie psalmu, aklamacji podczas liturgii.

PARAMENTY LITURGICZNE

PARAMENTY LITURGICZNE - przedmioty stosowane w liturgii, nierzadko posiadają wysoką wartość artystyczną oraz historyczną. Zaliczamy do nich naczynia liturgiczne, szaty i bieliznę liturgiczną.

 • KIELICH - to naczynie, w którym dokonuje się przemiana wina w Krew Chrystusa w czasie Ofiary Eucharystycznej. Zazwyczaj jest wykonany ze srebra, złota lub jest pozłacany.
 • PATENA - związana jest z kielichem. To rodzaj małej tacki, rownież ze srebra i złota, którą kapłan kładzie na czasze kilicha, umieszczając na niej hostię.
 • KORPORAŁ - mała lniana serwetka.
 • PURYFIKATERZ - płócienny ręczniczek do osuszenia kielicha obmytego wodą po spożyciu przez kapłana Krwi Chrystusa.
 • HOSTIA - chleb niekwaszony (przasny) złożony we Mszy św. jako dar ofiarny i przemieniony następnie słowami przeistoczenia w Ciało Jezusa, ma kształt krążka opłatka.
 • PALKA - mała kwadratowa koperta naciągnięta na sztywny kartonik, którą kładzie się na kielichu w czasie Mszy św.
 • HOMILIA - objaśnienie tekstów Biblii podczas Mszy św. i nabożeństw. Homilia powinna być głoszona podczas każdej Mszy św.
 • KAZANIE - przemówienie kapłana podczas Mszy św. lub innych nabożeństw, dotyczące prawd wiary, moralności lub innych zagadnień związanych z wiarą.
 • KYRIE ELEJSON - greckie słowa, które znaczą: Panie, zmiłuj się nad nami.
 • AMPUŁKI - są to dwa naczynia (bardzo dobrze nam znane), zazwyczaj w kształcie dzbanuszków. Mogą być szklane, srebrne bądź (rzadziej) pozłacane. Służą one do przechowywania wina i wody, które są używane w liturgii.
 • LAWABO- płócienny ręczniczek którym kapłan osusza sobie ręce po obmyciu. Lawabo jest przy ampułkach.
 • BALDACHIM - jest to jeden z paramentów liturgicznych, niesiony nad kapłanem podczas procesji z Najświętszym Sakramentem. Jest to ozdobna (haftowana) osłona z materiału rozpięta, albo wsparta na drążku.
 • MONSTRANCJA - (z łac. monstrare = pokazywać) - naczynie liturgiczne służące do ukazywania Ciała Pana Jezusa wiernym, głównie w celu adoracji.
 • CYBORIUM - z łac. cibo = żywię; ziborium = puchar), zwane potocznie puszką, służy do przechowywania komunikantów poza Mszą św., Zazwyczaj ma kształt kielichowaty, jest jednak większe od kielicha mszalnego.
 • KADZIELNICA I ŁÓDKA - pierwsza (jak wiemy) służy do spalania kadzidła zwana także trybularzem, druga do jego przechowywania. Kształtem przypomina łódkę, stąd nazwa tych dwóch paramentów, używa się w czasie uroczystej liturgii lub do okadzania Najświętszego Sakramentu, dla podkreślenia królewskiej godności Chrystusa.
 • AMBONA - podobna do wielkiego stojaka na księgi, na którym leży Lekcjonarz. Z tego miejsca odprawiana jest Liturgia Słowa. Tu lektor czyta Słowo Boże, czyli czytania mszalne, a kapłan lub diakon Ewangelię i głosi kazanie.
 • LEKCJONARZ - to księga liturgiczna, która zawiera fragmenty Pisma Świętego (czytania, psalmy responsoryjne, aklamacje i Ewangelie) odczytywane podczas Liturgii Słowa we Mszy Świętej.